Registracija vozila

IZDAVANJE REGISTARSKIH NALEPNICA

SIGURNO NAJJEFTINIJI U GRADU

NAJPOVOLJNIJI USLOVI PLAĆANJA

Registracija vozila

Na jednom mestu – bez Vašeg odlaska u MUP.

*U firmi se nalazi Šalter MUP-a radi izdavanja registracionih nalepnica što znači da ne morate da idete u MUP već sve vezano za produženje registracije možete obaviti kod nas na našem tehničkom pregledu.

*Nalepnice se izdaju za sve registarske oznake NS bez obzira kojoj opštini pripadaju.

*Vozilo se može registrovati 29 dana pre istekadatuma na vašoj reg. nalepnici na vozilu.

Kad registracija nije produžena u roku od 60 dana od dana isteka važenja reg. nalepnice (datum na nalepnici na vašem vozilu).

SVE NA JEDNOM MESTU SVU PRIPREMU DOKUMENTACIJE MI VRŠIMO ZA VAS . U SKLOPU FIRME SE NALAZI I MUP I PLATNI ŠALTER; PROFESIONALNO I BRZO

klikom na plavu kutiju prikazace vam se vise detalja o potrebnoj dokumentaciji za svaku od ponuđenih opcija.

CENU REGISTRACIJE VAŠEG VOZILA MOŽETE PROVERITI NA NAŠEM KALKULATORU.

OBAVEŠTENJA:

Omogućeno je izdavanje reg.nalepnica za sva registarska područja .

Više informacije na: 021/467-295 .

 VOZILA čija je saobraćajna i reg.tablice izdata posle 01.01.2020 :

Od 01.01.2020 saobraćajna i reg.tablice nema više roka važenja.

Sva vozila koja se prvi put registruju od 01.01.2020 dobijaju trajne reg.tablice i saobraćajnu. 

Do promene reg.tablica dolazi : promene reg.područja,gubitka ili oštećenjem reg.tablice,istek registracije duže od 60 dana.

Do promene saobraćajne dolazi usled stupanja RAZLOGA za promenu saobraćajne:

-Za fizička lica- promena prezimena, adrese,vlasnika, reg.područja, gubitak saobraćajne, gubitak tablice.

 -Za pravna lica – promena naziva, adrese u APR,  gubitak saobraćajne,gubitak tablice.

 VOZILA čija je saobraćajna i reg.tablice izdata pre 01.01.2020 :

Za vozila registrovana prvi put, PRE 01.01.2020 ,do promene saobraćajne ili tablica u trajne,dolaziće sa nastupanjem isteka saobraćajne ili razloga za promenu tablica i/ili saobraćajne.

 

 

Istek saobraćajne:  Podatak  H: na saobraćajnoj .

VOZILA KOJA SADRŽE SPORNA SLOVA Ć.Č,Š,Ž,Y,W :

Vozila koja sadrže sporna slova Ć,Č,Š,Ž,Y,W , menjaju tablice i saobraćajnu u sledećim slučajevima:

-Istekom saobraćajne ( Podatak H: )

-U slučaju promene saobraćajne ( promena vlasnika,adrese,negoh od tehničkog podataka u samoj saobraćajnoj ). 

VOZILA KOJA NE SADRŽE SPORNA SLOVA Ć.Č,Š,Ž,Y,W :

 Istekom saobraćajne ( podatak H) menja se samo saobraćajna i dobija trajna saobraćajna. Reg.tablice ostaju.

 

 SAOBRAĆAJNA  PO HITNOM POSTUPKU ?

Izrada saobraćajne po hitnom postuku, uz plaćanje propisane takse od  5.000,00 DIN i tada se čeka 2-3 radna dana( po redovnom postuku na saobraćajnu se čeka 7-10 radnih dana ).

Oslobođenje od propisane takse moguće je uz validne dokaze o hitnosti lekarski uput, putni nalog, smrtovnicu, dokaz o rezervisanom turističkom aranžmanu…

Registracija vozila bez promene tablica do 60 dana. 17.04.2018 god.
Rok za zamenu tablica, ukoliko istekne registracija, se produžava sa 30 na 60 dana. Ovo praktično znači da se registracija vozila može produžiti do 60 dana nakon isteka registracije, bez troškova zamene tablica.
24.05.2018  Za putovanje van granica Srbije, potrebno je da saobraćajna dozvola nije istekla (podatak H:).

 

31.10. 2018  Detaljnije o gubitku saobraćajne dozvole ili jedne tablice,i overi izjave kod javnog beležnika

Poštovani,ukoliko ste izgubili jednu tablicu,ili pak saobraćajnu dozvolu,potrebno je izdavanje novih.

Kod gubitka tablica,menja se i saobraćajna i nalepnica i tablice,pri čemu je potrebno platiti takse za izdavanje novih.

Kod gubitka saobraćajne,potrebno je uplatiti takse za novu saobraćajnu i administrativnu taksu za izdavanje duplikata saobraćajne.

NAPOMENA: Ukoliko ne želite da sami nosite predmet u MUP, već mi da Vam završimo, potrebno je IZJAVU overiti kod javnog beležnika o gubitku,u formi izjave. Za više informacija 021467295.

 

PREUZIMANJE BONUSA / POPUSTA SA POLISE PRODATOG VOZILA NA NOVO KUPLJENO VOZILO.

Pri registraciji novog ili polovnog kupljenog vozila, možete nam napomenuti da želite preuzeti bonus sa prethodnog prodatog vozila i da posedujete traženu dokumentaciju:

-Original ili kopija prethodne polise osiguranja prodatog vozila

-Original kupoprodajnog ugovora*prodaja

*Na ovaj način obezbedićete sebi nižu cenu polise osiguranja.

** Potrebno je da je kupac Vašeg prethodnog vozila preveo saobraćajnu na svoje ime, ili da je vozilo odjavljeno.