Za prvu registraciju potrebno je priložiti:

 1. Tehnički pregled – registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti vozila, ne stariji od 30 dana;(DOBIJATE KOD NAS)
 2. Dokaz o poreklu i vlasništvu nad vozilom (saobraćajna dozvola, račun, ugovor o kupovini, ugovor o poklonu, pravosnažno rešenje o nasleđivanju, pravosnažna presuda o utvrđivanju vlasništva);
 3. Dokaz o identitetu vlasnika (važeća lična karta ili lična karta za stranca; putna isprava za strance sa odobrenim boravkom u Republici Srbiji dužem od šest meseci; rešenje iz „Agencije za privredne registre“ o upisu u privredni registar – za pravna lica);
 4. Carinska dokumentacija sa dokazom o izmirenim obavezama (za vozila iz uvoza);
 5. Dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju vozila:
  • PDV-u ili porezu na prenos aposlutnih prava
  • porezu na upotrebu motornih vozila
  • obaveznom osiguranju vozila (DOBIJATE KOD NAS).
  • opštinske komunalne i ekološke takse, ako su propisane opštinskim odlukama
  • troškova izrade i izdavanja saobraćajne dozvole, registracione nalepnice i registarskih tablica

SVE NA JEDNOM MESTU
SVU PRIPREMU DOKUMENTACIJE MI VRŠIMO ZA VAS !
U SKLOPU FIRME SE NALAZI I MUP I PLATNI ŠALTER,
PROFESIONALNO,BRZO.

Napomena:
U slučaju da je vlasnik vozila ratni vojni ili civilni invalid, invalida sa preko 80% ili više telesnog oštećenja ili 60% ili više oštećenja donjih ekstremiteta, uz potvrdu iz PIO fonda oslobođen je plaćanja poreza na upotrebu motornog vozila, dok se polisa osiguranja umanjuje za 10%.
Pored navadene dokumentacije, prilikom registracije TAXI vozila, potrebno je dostaviti rešenje za obavljanje taxi službe, legitimaciju vozila i vozača, kao i polisu obaveznog osiguranja putnika u javnog prevoza.

Ako su ispunjeni svi uslovi za registraciju vozila nadležna Policijska Uprava (MUP) izdaje potvrdu o izvršenoj registraciji, koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja (rok za izradu je od 10 do 15 dana), registarske tablice i nalepnicu.